เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC) เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-อเมริกัน ระหว่าง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สแตนดาร์ด แคน จำกัด และบริษัทบอลล์ คอปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา

เทคโนโลยีระดับโลก

บริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท บอลล์ คอปอเรชั่น ผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ อันดับหนึ่งของโลก

TBC ได้รับการรับรองจาก ASI

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบกระป๋องอลูมิเนียม บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูงแก่ลูกค้า

TBC ได้รับการรับรองจาก ASI ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่รับรองการจัดหาอลูมิเนียมอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การใช้งาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการใช้งานปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการหีบห่อ การขนส่ง โครงสร้างอาคาร และงานวิศวกรรม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

TBC's News