บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

สินค้าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของ TBC ต้องเป็นที่ยอมรับและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นผู้นำและตอบโจทย์คู่ค้าและผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC) เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-อเมริกัน ระหว่าง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สแตนดาร์ด แคน จำกัด และบริษัทบอลล์ คอปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา

เทคโนโลยีระดับโลก

บริษัทใช้เทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท บอลล์ คอปอเรชั่น ผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมอันดับหนึ่งของโลก

อ่านต่อ

จำนวนพนักงาน

555

ชนิดของกระป๋อง

10

ปีที่ก่อตั้ง

1996

สายการผลิต

7

TBC ได้รับการรับรองจาก ASI

 

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบกระป๋องอลูมิเนียม บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และบริการที่ได้มาตรฐานระดับสูงแก่ลูกค้า

TBC ได้รับการรับรองจาก ASI ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวที่รับรองการจัดหาอลูมิเนียมอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การใช้งาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบต้นทางไปจนถึงการใช้งานปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการหีบห่อ การขนส่ง โครงสร้างอาคาร และงานวิศวกรรม เป็นต้น

ข่าวสารของ TBC