“ความพึงพอใจของลูกค้าคือหน้าที่สูงสุดของเรา”

เรายินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยการบริการด้านเทคนิค ข้อมูล การแก้ไขปัญหา และการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

บริการด้านเทคนิค

ทีมบริการลูกค้าด้านเทคนิค (CTS) ที่มีประสบการณ์ของ TBC ยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การบริการด้านเทคนิค ข้อมูล การแก้ไขปัญหา และการฝึกอบรม เรายังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของลูกค้า

การวิจัยและพัฒนา

ทีม R&D (Research and Development) ของเราได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์สูง ซึ่งยินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้าในสองประเด็นหลัก ดังนี้

  1. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เคียงข้างไปกับลูกค้า เราสามารถช่วยลูกค้าทดสอบสารเคลือบกระป๋องที่เหมาะสมกับเครื่องดื่ม แนะนำขั้นตอนการบรรจุที่เหมาะสม และทดสอบอายุการเก็บรักษา
  2. บริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ บริการของเรารวมถึงการตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่ม การวิเคราะห์ออกซิเจนที่ละลายหลังการบรรจุ และการทดสอบด้านสุขอนามัยในสายการผลิต