ตำแหน่งงานที่ TBC

จุดมุ่งหมายของ TBC คือการส่งมอบบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่มีความยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรม RTD (พร้อมดื่ม) ทั่วเอเชียแปซิฟิก

โดยในการผลิตกระป๋องและฝาอลูมิเนียมนี้ต้องพึ่งพาทีมที่มีความสามารถซึ่งจะทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตในสายงาน

ที่ TBC พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

คลิกที่ตำแหน่งที่สนใจ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม