ประเทศไทยใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมากกว่า 9.75 ล้านใบ และหลอดพลาสติกมากกว่า 5 พันล้านหลอดต่อปี ซึ่งแนวโน้มการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง นับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดกาแฟในประเทศไทย

TBC มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของความยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เราจึงเปิดร้าน Can Café ที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงอาหารของ TBC เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดการใช้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยเราคาดว่า Can Café จะช่วยลดการใช้แก้วพลาสติกได้เกือบ 50,000 ใบต่อปี

ทำไมต้องเปลี่ยนไปใช้กระป๋องอลูมิเนียม?

เพราะ กระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิลได้ 100% โดยกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วสามารถรีไซเคิลให้กลับมาเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่ที่มีคุณภาพเหมือนเดิมได้อย่างไม่รู้จบ ยิ่งไปกว่านั้น พลังงานที่ใช้ในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมยังลดลงถึง 95% หากผลิตจากกระป๋องรีไซเคิลแทนการถลุงแร่ขึ้นมาใหม่ เรียกได้ว่า กระป๋องอลูิมเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง