TBC สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จ.ระยอง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ที่ไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 กรกฎาคม 2565 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมพิธีเปิด

นอกจากนี้ ยังมีนายประลอง ดำรงค์ไทย ที่ปรึกษามูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ฝ่ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิด และถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

โดย TBC ได้สนับสนุนน้ำเปล่า 8,000 กระป๋อง และเครื่องดื่มกระป๋องอื่นๆ อีก 2,000 กระป๋อง รวมถึงจัดตั้งถังรับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วและเก็บกลับเข้าโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” เพื่อสนับสนุนหารทำงานของมูลนิธิขาเทียมฯ ต่อไป โดยมีคุณกิติยา แสนทวีสุข Head of Sustainability, คุณวลีทิพย์ พรหโมบล Sustainability Project Leader และคุณศิรดา ศิริจินดาพันธ์ Head of Communication เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม

กิจกรรม “ออกหน่วยทำขาเทียม” เกิดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการทุกเชื้อชาติและศาสนาให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติดังเดิม ด้วยการบริการทำขาเทียมและซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุดโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ IRPC ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ทำการวิจัยและพัฒนาวัสดุสำหรับทำขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพ มีความคงทน และมีนํ้าหนักเบา ซึ่งจะช่วยให้คนพิการเคลื่อนไหวได้สะดวก และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีร่างกายปกติ

Contact Us