ผนึกกำลังภาคเอกชนเพื่อยกระดับการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมแบบครบวงจร

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ร่วมกับ บริษัท แองโกล เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชบาบางกอก จำกัด และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) จัดกิจกรรม Can to Can ในวันที่ ​12-13 พฤศจิกายน 2563

ทั้ง 4 องค์กรนี้ได้ผนึกกำลังร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมผลักดันให้ “การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม” เป็นหนึ่งในต้นแบบการจัดการขยะ ซึ่งหากรัฐบาลให้การสนับสนุนการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลในประเทศไทยได้มากขึ้น ถือเป็นการสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ได้อย่างยั่งยืน

Contact Us