“กระป๋องน้ำใจ” ตัวแทนจากใจ TBC สู่การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง Covid-19

“กระป๋องน้ำใจ” น้ำเปล่าบรรจุกระป๋อง ตัวแทนจากใจ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ที่ตั้งใจส่งมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรภาคสนาม ในการปฏิบัติงานช่วง Covid-19 รวมถึงมอบให้ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ Covid-19 โรงพยาบาลสนาม และจุดฉีดวัคซีนต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • โรงพยาบาลสนามในนามของ บริษัท สแตนดาร์ดแคน จำกัด มอบให้แก่โรงพยาบาลบางพลี เทศบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4,800 กระป๋อง
 • ศูนย์กักตัวภายในนิคมอุตสาหกรรม WHA ที่ได้จัดตั้งตามแนวทางของกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 3,600 กระป๋อง
 • ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่ว่าการอำเภอหนองแค จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • โรงพยาบาลหนองแค จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • ศูนย์ฉีดวัคซีน Covid-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 พื้นที่เขต 12 วัฒนา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองแค จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ Covid-19 วัดกุ่มหัก จ.สระบุรี จำนวน 1,200 กระป๋อง
 • ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ Covid-19 วัดโคกมะตูม จ.สระบุรี จำนวน 1,200 กระป๋อง
     
   
   
Contact Us