กระป๋องอลูมิเนียม รีไซเคิลหลากสี

การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กระป๋องอลูมิเนียมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เพราะกระป๋องอลูมิเนียมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมเป็นกระบวนการที่ช่วยลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี และทำให้เราไม่ต้องใช้วัสดุใหม่เพิ่ม ถือเป็นการลดการใช้วัสดุใหม่ลงไปด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม รีบเข้ามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมกันเลย!

การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม คืออะไร 

การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม คือการนำกระป๋องที่ผลิตจากอลูมิเนียมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผ่านกระบวนการต่างๆ ภายในเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งอลูมิเนียมถือว่าเป็นวัสดุยอดนิยมที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์บรรจุเครื่องดื่ม เพราะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและช่วยปกป้องเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญกระป๋องอลูมิเนียมยังสามารถรีไซเคิลได้หลายครั้งโดยไม่สูญเสียคุณภาพอีกด้วย

ประโยชน์ของการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงานในการผลิต: การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมช่วยลดการขุดแร่อลูมิเนียมขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการใช้วัสดุอลูมิเนียมเดิมรีไซเคิลและผลิตเป็นกระป๋องใบใหม่ จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การผลิตกระป๋องอลูมิเนียมจากกระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิลยังช่วยลดพลังงานในการกระบวนการผลิตกระป๋องใบใหม่ได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับการผลิตกระป๋องจากการใช้แร่อลูมิเนียมที่ขุดขึ้นมาใหม่

ลดการสร้างขยะ: การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมช่วยลดการสร้างขยะที่เกิดจากการบริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยลดการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมจากการไม่กลายเป็นขยะตกค้าง

ช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้: การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมการจัดการขยะและการรีไซเคิล เกิดเป็นการจ้างงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ให้มีอาชีพและมีรายได้

กระป๋องอลูมิเนียม TBC และการรีไซเคิล

กระป๋องอลูมิเนียม รีไซเคิล

โรงงานบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของเราใช้วัสดุอลูมิเนียมในการผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียม เพราะกระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ทุกส่วนแบบ 100% อย่างไม่รู้จบ โดยไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมได้อย่างครบวงจรภายในประเทศ (Aluminium Closed-Loop Recycling) ที่สำคัญ เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของอลูมิเนียมรีไซเคิลในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่ (Recycled Content) จาก 70% เป็น 85% ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

หากคุณกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลองพิจารณากระป๋องอลูมิเนียมไว้เป็นตัวเลือกดูสิคะ เรารับรองว่ากระป๋องอลูมิเนียมเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน 

Contact Us