“กระป๋องน้ำใจ” อีกหนึ่งตัวแทนจากใจ TBC สู่บุคลากรทางการแพทย์

“กระป๋องน้ำใจ” อีกหนึ่งตัวแทนจากใจ TBC ที่ได้ทยอยจัดส่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยตั้งใจส่งมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรภาคสนามทุกๆ ท่าน รวมถึงศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลสนาม และจุดฉีดวัคซีนต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • โรงพยาบาลสนามในนามของ Standard Can มอบให้แก่โรงพยาบาลบางพลี เทศบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4,800 กระป๋อง
 • ศูนย์กักตัวภายในนิคมอุตสาหกรรม WHA ที่ได้จัดตั้งตามแนวทางของกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน 2,500 กระป๋อง (31/8/64)
 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี 2,500 กระป๋อง (2/9/64)
 • ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด 19 อบต.หนองปลาหมอ จำนวน 3,600 กระป๋อง (25/8/64)
 • ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ที่ว่าการอำเภอหนองแค 2,500 กระป๋อง (10/6/64)
 • โรงพยาบาลหนองแค จำนวน 2,500 กระป๋อง (29/6/64)
 • โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33″ พื้นที่เขต 12 วัฒนา สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ณ บริษัทรักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด จำนวน 2,500 กระป๋อง
 • สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองแค จำนวน 2,500 กระป๋อง (11/5/64)
 • ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด วัดกุ่มหัก จะสระบุรี จำนวน 1,200 กระป๋อง (11/8/64)
 • ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ณ.วัดโคกมะตูม จ.สระบุรี กระป๋อง 1,200 จำนวน (19/7/64)
   
       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us