TBC ได้รับการรับรองจาก “Circular Mark” ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนตัวแรกของโลก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (VGREEN, KU) จับมือมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute: TEI) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี จากกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในการพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” เป็นครั้งแรกของโลก โดยมี บพข. เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยหลัก และกลุ่ม PPP Plastic ร่วมสนับสนุนทุนบางส่วน

ภายในงานแถลงข่าวได้มีพิธีมอบใบรับรอง CIRCULAR MARK ให้กับบริษัทนำร่อง 30 บริษัท และอีก 376 ผลิตภัณฑ์ ที่กลายมาเป็น Leading Circular Company ของประเทศ โดยเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรอาหาร, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติก, บรรจุภัณฑ์, และ แฟชั่นไลฟสไตล์ โดยในกลุ่มบรรจุภัณฑ์นั้น TBC ก็เป็นบริษัทผู้บุกเบิกในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดย Circular Mark เช่นกัน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ติดฉลาก CIRCULAR MARK จะแสดงว่า

  • เป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
  • มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงการหมุนเวียนของวัสดุ
  • มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • มีระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • มีคำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด
  • มีคำแนะนำในการคัดแยกขยะ ตลอดจนรวบรวมของเสีย เพื่อนำกลับมาหมุนเวียน
Contact Us