ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TBC  เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างกลช่างยนต์, เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความรู้ ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

 

Career Submission Form