TBC ร่วมออกบูธในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล WE CAN RUN I FUND FOR LEGS

TBC ร่วมออกบูธในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ WE CAN RUN I FUND FOR LEGS ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก เพื่อจัดหาทุนเข้าโครงการ Recycle for Life เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ วันที่ 30 มี.ค. 2567 (Expo Day) และวันที่ 31 มี.ค. 2567 (Race Day) ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
 
 
 
ภายในบูธมีกิจกรรมร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับกระป๋องอลูมิเนียม และแจกน้ำดื่มบรรจุกระป๋องแก่ผู้ที่มารับเสื้อและ BIB ในวัน Expo Day และสำหรับนักวิ่งในวัน Race Day รวมถึงมีเครื่องบีบอัดกระป๋อง (Can Crusher) ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมบีบอัดกระป๋องที่ดื่มหมดแล้ว ก่อนรวบรวมกระป๋องเหล่านี้ส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นกระป๋องใบใหม่ต่อไป
 
 
เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ สนับสนุนการผลิตขาเทียม 100 ขา มูลค่ากว่า 2,500,000 บาท มอบแก่ผู้พิการที่มีความยากไร้ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 4,800,000 ใบ โดยให้นักวิ่งนำกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว 5 ใบ มาแลกรับเสื้อและบิบ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 570 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (จากการรีไซเคิลกระป๋องเทียบกับการขุดแร่ใหม่) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และร่วมบริจาคเงินรายได้ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ รวมถึงสร้างสังคมการรีไซเคิลและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ตามที่ประเทศไทยตั้งไว้
 
กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้แก่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ TCP บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด และภาคีเครือข่ายอื่นๆ อาทิ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บริษัท ชบาบางกอก จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะหลังการบริโภค
 
อีกทั้งการจัดงานในวันนี้เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมการจัดงานต่างๆ อาทิ การใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง ป้าย วัสดุสิ้นเปลือง ของเสีย เพื่อนำมาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 47 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้มีการชดเชยจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ทำให้การจัดงานครั้งนี้มีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์