TBC ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม We Can Run, Fund for Legs

TBC ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล We Can Run Fund For Legs
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเอกชน ได้แก่ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมควบคุมมลพิษ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ TCP บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่นๆ อาทิ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (TBA) และช่อง 7HD เป็นต้น ได้เปิดงานแถลงข่าวเพื่อเชิญชวนนักวิ่งและผู้สนใจร่วมวิ่งปลอดคาร์บอนเพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งเป้าสนับสนุนขาเทียม 100 ขา สร้างคุณภาพชีวิตให้คนพิการ รวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับสู่ระบบรีไซเคิลกว่า 5 ล้านใบ โดยมีคุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และตัวแทนหน่วยงานความยั่งยืนร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้อง Auditorium อาคาร C Asean ThaiBev Quarter
 
 
ภายในงานแถลงข่าว อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้าร่วมพูดคุยบนเวทีถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน การดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ และมุมมองเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมาราธอนครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดหาทุนเข้าโครงการ Recycle for Life สนับสนุนการจัดทำขาเทียมแก่มูลนิธิขาเทียมฯ