เปิดสายการผลิตฝาอลูมิเนียม ROPP สำหรับขวดอลูมิเนียม

คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมพิธีเปิดสายการผลิตฝาอลูมิเนียม ROPP หรือฝาปิดคลายเกลียว ในวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.19 น. ณ อาคาร Coating Line บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
 
 
ฝาอลูมิเนียม ROPP หรือฝาปิดคลายเกลียว ที่ TBC ผลิตนี้ มีขนาด 38 mm. กำลังการผลิต 1,000 ฝาต่อนาที หรือ 60,000 ฝาต่อชั่วโมง ใช้สำหรับปิดขวดอลูมิเนียม (Aluminium Bottle) ที่ผลิตโดย TBC และขวดแก้ว ซึ่งรองรับการบรรจุได้ทุกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และสามารถพิมพ์โลโก้แบรนด์คลอบคลุมได้ทั้งฝา