ปฏิทินประจำปี 2567 จากผลงานบุตรหลานพนักงาน TBC

ปฏิทินประจำปี 2567 จากกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีโดยฝีมือบุตรหลานพนักงาน TBC
 
 
ในช่วงปลายปี 2566 TBC ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานและบุตรหลานมีความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้มีการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดภาพวาดสุดสร้างสรรค์แบบรักษ์โลกลงบนปฏิทินประจำปี 2567
 
 
ที่สำคัญ ปฏิทินทำมาจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในโรงงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นหนึ่งในต้นแบบของการ Upcycling ตามหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy)