TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 คณะกรรมการและเครือข่ายผู้นำโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอารยะ ชีสังวร นายกเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณร่วม มโนน้อม หัวหน้าสาธารณสุข อ.วิหารแดง, คุณถวัลย์ พอกประโคน ผอ. ร.ร. วัดสร้างบุญ, คุณอรดา ธรรมเที่ยง ผอ. ร.ร. วัดคลองใหม่, คุณอิทธิพล กุลาดี รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณจงรัก อ่ำอินทร์ ผอ. ร.พ. ส่วนตำบลหนองหมู, คณะครู กศน. อ.วิหารแดง และทีมพี่เลี้ยง สสส. พร้อมด้วย คุณวลีทิพย์ พรหมโมบล ผจก. ฝ่ายความยั่งยืน บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด, คุณชูเกียรติ นิพัทธนนท์ รอง ผจก. ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด และทีมงาน ร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและแจกถังขยะสำหรับใส่เศษอาหารที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนแก่ชาวบ้านในเขตเทศบาลและอบต. หนองหมู ซึ่งมาร่วมกิจกรรมรวม 150 คน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน #TBCSG2030 ในส่วนกลยุทธ์ด้านการสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคม: Community Engagement-พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายระยะยาวในการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Contact Us