TBC ร่วมจัดนิทรรศการในงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference)

TBC ร่วมออกบูธนิทรรศการภายใต้หัวข้อ Climate technology: เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงาน Thailand Climate Action Conference โดยนำเสนอบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลหมุนเวียนในระบบวงจรปิดได้อย่างไม่รู้จบ หรือเรียกว่า Closed-Loop Recycling ซึ่งตอบโจทย์หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หนึ่งในสามของมิติการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG: Bio Economy, Circular Economy, Green Economy) ของประเทศไทย และบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมยังสามารถแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ เพราะ การใช้วัสดุอลูมิเนียมรีไซเคิลจะช่วยลดพลังงานในการผลิตลง 95% เมื่อเทียบกับการถลุงแร่ขึ้นมาใหม่ จึงสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตลงได้อย่างมหาศาล
การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
งานนี้เป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำรูปแบบการจัดประชุม COP (Community of Practice) มาจัดในระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) หัวข้อ “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth)” และมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นกล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ “TCAC: Road to COP27 and Beyond” (5 ส.ค. 65) และหัวข้อ “นโยบายสู่ความสำเร็จด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (6 ส.ค. 65)
ภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ จากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น พลังงานและการขนส่งที่ยั่งยืน, ป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอน, การบริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในภาคเมือง, ธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นต้น และยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ” ซึ่งแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. Climate actions: การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. Climate technology: เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3. Green and blue carbon: แหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติ
4. Climate finance and cooperation: การเงินและความร่วมมือเพื่อสภาพภูมิอากาศ”
การจัดงาน TCAC สะท้อนความมุ่งมั่นของภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศและประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 30 บูธ และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้ง 2 วันมากกว่า 3,000 คน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะนำผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมไปประกาศต่อที่ประชุม COP27 และขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้าน Climate Change เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นในปัจจุบัน และส่งต่อโลกที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกหลานของเราในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us