TBC สนับสนุนน้ำดื่มงาน The Future of Food @ThaiFex Asia 2022

TBC สนับสนุนน้ำดื่มกระป๋องในงาน THAILAND’S FUTURE FOOD PAVILION ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022 ที่เมืองทองธานี วันนี้ 24-28 เม.ย. 65

 

ภายในงานมีกิจกรรมพูดคุยเรื่องเคสอาหารอนาคตกว่า  60 รายการ พร้อมการออกบูธจากผู้บุกเบิกอาหารจากวัตถุดิบที่น่าสนใจมากกว่า 50 แบรนด์ นอกจากนี้ยังมีการเวิร์กชอปสร้างสรรค์อาหารใหม่ๆ รวมถึงการเทสต์อาหารแห่งอนาคตมากกว่า 15 เมนู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us