พนักงาน TBC ทำกิจกรรมจิตอาสา “School Can Do…หนูทำได้!”

วันที่ 31 ส.ค. 66 ตัวแทนพนักงาน TBC ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนวัดลำบัว จ.สระบุรี โดยมีโรงเรียนหนองตะเข้และโรงเรียนวัดคลอง 5 เข้าร่วมด้วย ภายใต้ชื่อโครงการ “School Can Do…หนูทำได้!”
 
 
โครงการนี้มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 133 คน ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน แต่ละฐานได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียน อาทิ ทำถังขยะสร้างสรรค์ ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ คุณค่าของขยะแต่ละชิ้น และความแตกต่างของกระป๋องอลูมิเนียมกับกระป๋องเหล็ก บรรยายกาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากเด็กนักเรียน คุณครู ที่ได้ความรู้และความสนุกสนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us