TBC สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จ.ระยอง

TBC เองได้สนับสนุนน้ำเปล่า 8,000 กระป๋อง และเครื่องดื่มกระป๋องอื่นๆ อีก 2,000 กระป๋อง รวมถึงจัดตั้งถังรับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วและเก็บกลับเข้าโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” เพื่อมูลนิธิขาเทียม ต่อไป โดยมีคุณกิติยา แสนทวีสุข Head of Sustainability, คุณวลีทิพย์ พรหโมบล Sustainability Project Leaderและคุณศิรดา ศิริจินดาพันธ์ Head of Communication เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.65 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ที่ไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 ก.ค.โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมพิธีเปิด

นอกจากนี้ ยังมีนายประลอง ดำรงค์ไทย ที่ปรึกษามูลนิธิจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ฝ่ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิด และถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรม “ออกหน่วยทำขาเทียม” เกิดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการทุกเชื้อชาติและศาสนาให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติดังเดิม ด้วยการบริการทำขาเทียมและซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุดโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ IRPC ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ทำการวิจัยและพัฒนาวัสดุสำหรับทำขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพ มีความคงทน และมีนํ้าหนักเบา ซึ่งจะช่วยให้คนพิการเคลื่อนไหวได้สะดวก และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีร่างกายปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us