เปิดสายการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ 5 และขวดอลูมิเนียม ณ โรงงาน ไทยเบเวอร์เรจแคน 2

วันที่ 25 ก.ย. 66 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน TBC ได้ร่วมพิธีเปิดสายการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ 5 ณ โรงงาน ไทยเบเวอร์เรจแคน 2 ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA โดยโรงงานแห่งใหม่นี้สามารถทำการผลิตได้ทั้งกระป๋องและขวดอลูมิเนียม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us