กิจกรรม CSR “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด”

​แผนก Can Line และ QA บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” ด้วยการทาสีอาคารเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น เปลี่ยนประตูห้องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ ณ.โรงเรียนบ้านกกกว้าว อ.ตาคลี...

Contact Us