TBC ร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ “คชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการคชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”...

TBC ร่วมสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง ได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบที่คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมอบถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนใน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “บ้านลำร่วมใจจัดการขยะต้นทางสู่ชุมชนเข้มแข็ง” และโครงการ...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 คณะกรรมการและเครือข่ายผู้นำโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอารยะ ชีสังวร นายกเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณร่วม มโนน้อม หัวหน้าสาธารณสุข...

TBC ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

TBC ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 และร่วมแจกน้ำดื่มในกระป๋องอลูมิเนียมแก่ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ...

TBC ร่วมให้ความรู้ใน “โครงการตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ตำบลวิหารแดง ได้จัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนโครงการตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย” โดยมีบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน...

TBC ได้รับการรับรองจาก “Circular Mark” ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนตัวแรกของโลก

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 VGREEN, KU จับมือ TEI พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี จากกระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยในการพัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน “CIRCULAR MARK” เป็นครั้งแรกของโลก...

TBC สนับสนุนน้ำดื่มงาน The Future of Food @ThaiFex Asia 2022

TBC สนับสนุนน้ำดื่มกระป๋องในงาน THAILAND’S FUTURE FOOD PAVILION ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022 ที่เมืองทองธานี วันนี้ 24-28 เม.ย....

TBC ภายใต้โปรเจกต์ Aluminium Loop ร่วมออกบูธงาน Green Coffee Shop

TBC ภายใต้โปรเจกต์ Aluminium Loop ร่วมออกบูธงาน Green Coffee Shop ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา...

TBC ปันน้ำใจ ช่วยเหลือชุมชนโดยรอบช่วงการระบาดของ Covid-19

TBC ปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มและอาหารช่วยเหลือชุมชนโดยรอบช่วงการระบาดของ Covid-19 เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการติดเชื้อและมีกลุ่มเสี่ยงกระจายตัวกันตามชุมชนค่อนข้างเยอะ TBC จึงได้เข้าช่วยเหลือชุมชนเหล่านี้ในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย อบต. หนองปลิง,...

TBC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565”

TBC ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 องค์กรนำร่องในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565” โดยมีคุณกิตติยา แสนทวีสุข...

Contact Us