TBC ร่วมเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่ 20 ต.ค. 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ ต่อยอดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์คืนสู่สังคม ส่งต่อมูลค่าให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปลี่ยนกระป๋องอลูมิเนียมใบเก่าเป็น...

CSR ปันสุข…เพื่อน้อง ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์)

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65 พนักงาน TBC ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การทาสีผนังอาคารเรียนและบริเวณรอบอาคารเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำและทาสีห้องน้ำให้ใหม่ รวมถึงเปลี่ยนป้ายต่างๆ...

TBC รับรางวัลฟันเฟืองพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หนองแค

TBC ในนามตัวแทน อ.หนองแค ได้รับรางวัล “ฟันเฟือง พชอ.” (พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ) ในกิจกรรม “ร่วมกันสร้างอำเภอสุขใจ พลังคน พชอ. สระบุรี ปี 2565” ภายในงานรับรางวัล...

CSR ปันสุข… เพื่อน้อง ทาสี ตีเส้น ณ ร.ร. บ้านใหม่ทุ่งดินขอ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 พนักงาน TBC ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ ในกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานได้ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเทปูนพื้นทางเข้าโรงเรียนที่ชำรุด ปูทางเดินระหว่างอาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียนและขอบฟุตบาทต่างๆ ตีเส้นขอบสนาม...

TBC ร่วมจัดนิทรรศการในงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference)

TBC ร่วมออกบูธนิทรรศการภายใต้หัวข้อ Climate technology: เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงาน Thailand Climate Action Conference โดยนำเสนอบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลหมุนเวียนในระบบวงจรปิดได้อย่างไม่รู้จบ หรือเรียกว่า Closed-Loop Recycling ซึ่งตอบโจทย์หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน...

TBC จัดงาน Can to Can Journey ครั้งที่ 4

TBC จัดกิจกรรม Can to Can Journey ตามรอยเส้นทางของกระป๋องอลูมิเนียมหลังการบริโภค เป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21-22 ก.ค. 65 โดยผนึกพันธมิตร บริษัท...

TBC สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จ.ระยอง

TBC เองได้สนับสนุนน้ำเปล่า 8,000 กระป๋อง และเครื่องดื่มกระป๋องอื่นๆ อีก 2,000 กระป๋อง รวมถึงจัดตั้งถังรับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วและเก็บกลับเข้าโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” เพื่อมูลนิธิขาเทียม ต่อไป โดยมีคุณกิติยา แสนทวีสุข...

MOU ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง

TBC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ต่อยอดให้กลายเป็นภาคีด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศการจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ให้ความรู้-กลุ่มผู้คัดแยกขยะ-กลุ่มผู้รับจัดส่งวัสดุ-กลุ่มผู้รีไซเคิล-กลุ่มผู้รวบรวม-กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์-กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ แก้ปัญหาขยะร่วมกัน พร้อมพัฒนา Green Learning Network หวังขยายภาคีเครือข่ายสู่โรงเรียน CONNEXT...

TBC สนับสนุน Can Cafe สำหรับ ProPak Bar

TBC ภายใต้โปรเจกต์ Can Café สนับสนุนเครื่องปิดฝาและกระป๋อง Can Cafe ไซส์ Stubby 250 ml. สีดำ พร้อมฝา สำหรับแจกเครื่องดื่ม Welcome...

TBC สนับสนุนน้ำดื่มงาน ProPak Asia 2022

TBC สนับสนุนน้ำดื่มกระป๋องในงาน ProPak Asia 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด  “Sustainability in Processing and Packaging for our Better World”...

Contact Us