Category Archives: News & Event

TBC ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำผู้นำผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรักษ์โลก วางเป้าสู่ธุรกิจยั่งยืนในปี 2030

TBC ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำผู้นำผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรักษ์โลก วางเป้าสู่ธุรกิจยั่งยืนในปี 2030 ผุดโรงงานแห่งใหม่ใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลเพิ่ม วันที่ 9 พ.ย. 65 “ไทยเบเวอร์เรจแคน” หรือ TBC...

พิธีเปิดโลโก้ใหม่และฉลอง 25 ปี TBC

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นฤกษ์งามยามดีกับการเฉลิมฉลองที่ TBC เดินทางมาถึง 25 ปี พร้อมกับพิธีเปิดโลโก้ใหม่ของบริษัทอย่างเป็นทางการ  เริ่มต้นด้วยพิธีการทำบุญบวงสรวงศาลประจำบริษัท ต่อด้วยพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จากนั้นจึงเป็นการกล่าว Speech และเปิดป้ายโลโก้ใหม่ของบริษัทที่มีการปรับเส้นสายและองศาให้ดูเรียบร้อย...

TBC ร่วมเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่ 20 ต.ค. 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ ต่อยอดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์คืนสู่สังคม ส่งต่อมูลค่าให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปลี่ยนกระป๋องอลูมิเนียมใบเก่าเป็น...

TBC ร่วมจัดนิทรรศการในงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference)

TBC ร่วมออกบูธนิทรรศการภายใต้หัวข้อ Climate technology: เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในงาน Thailand Climate Action Conference โดยนำเสนอบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลหมุนเวียนในระบบวงจรปิดได้อย่างไม่รู้จบ หรือเรียกว่า Closed-Loop Recycling ซึ่งตอบโจทย์หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน...

TBC จัดงาน Can to Can Journey ครั้งที่ 4

TBC จัดกิจกรรม Can to Can Journey ตามรอยเส้นทางของกระป๋องอลูมิเนียมหลังการบริโภค เป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21-22 ก.ค. 65 โดยผนึกพันธมิตร บริษัท...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 คณะกรรมการและเครือข่ายผู้นำโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอารยะ ชีสังวร นายกเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณร่วม มโนน้อม หัวหน้าสาธารณสุข...

TBC ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

TBC ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 และร่วมแจกน้ำดื่มในกระป๋องอลูมิเนียมแก่ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ...

TBC ร่วมให้ความรู้ใน “โครงการตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 ตำบลวิหารแดง ได้จัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนโครงการตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย” โดยมีบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน...

TBC ภายใต้โปรเจกต์ Aluminium Loop ร่วมออกบูธงาน Green Coffee Shop

TBC ภายใต้โปรเจกต์ Aluminium Loop ร่วมออกบูธงาน Green Coffee Shop ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 ที่ผ่านมา...

TBC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565”

TBC ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 องค์กรนำร่องในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) ปีงบประมาณ 2565” โดยมีคุณกิตติยา แสนทวีสุข...

Contact Us