Category Archives: News & Event

เปิดสายการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ 5 และขวดอลูมิเนียม ณ โรงงาน ไทยเบเวอร์เรจแคน 2

วันที่ 25 กันยายน 2566 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน TBC ได้ร่วมพิธีเปิดสายการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่ 5 ณ...

TBC สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมเดิน – วิ่ง “Run for Earth: วิ่งรักษ์โลก” วันสิ่งแวดล้อมโลก

TBC สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมในกิจกรรมเดิน – วิ่ง “Run for Earth: วิ่งรักษ์โลก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11...

TBC ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำผู้นำผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรักษ์โลก วางเป้าสู่ธุรกิจยั่งยืนในปี 2030

TBC ฉลองครบรอบ 25 ปี ตอกย้ำผู้นำผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรักษ์โลก วางเป้าสู่ธุรกิจยั่งยืนในปี 2030 ผุดโรงงานแห่งใหม่ใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลเพิ่ม วันที่ 9 พ.ย. 65 “ไทยเบเวอร์เรจแคน” หรือ TBC...

พิธีเปิดโลโก้ใหม่และฉลอง 25 ปี TBC

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นฤกษ์งามยามดีกับการเฉลิมฉลองที่ TBC เดินทางมาถึง 25 ปี พร้อมกับพิธีเปิดโลโก้ใหม่ของบริษัทอย่างเป็นทางการ  โดยในวันนี้ได้มีพิธีทำบุญบวงสรวงศาลประจำบริษัทและพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงมีการกล่าว Speech การเปิดป้ายโลโก้ใหม่ของบริษัท และการเชิญธงโลโก้ใหม่ขึ้นสู่ยอดเสา...

TBC ร่วมเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่ 20 ต.ค. 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ ต่อยอดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์คืนสู่สังคม ส่งต่อมูลค่าให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปลี่ยนกระป๋องอลูมิเนียมใบเก่าเป็น...

TBC จัดงาน Can to Can Journey ครั้งที่ 4

TBC จัดกิจกรรม Can to Can Journey ตามรอยเส้นทางของกระป๋องอลูมิเนียมหลังการบริโภค เป็นครั้งที่ 4 ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โดยผนึกพันธมิตร บริษัท...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการและเครือข่ายผู้นำโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู จ.สระบุรี จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการกำจัดขยะร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอารยะ ชีสังวร นายกเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณร่วม มโนน้อม หัวหน้าสาธารณสุข...

TBC ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

TBC ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 และร่วมแจกน้ำดื่มในกระป๋องอลูมิเนียมแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณวัดเขาน้อย...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการ “ตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี ได้จัดกิจกรรม “การขับเคลื่อนโครงการตำบลวิหารแดง ร่วมใจลดขยะ ลดโรค สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย” โดยมีบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด...

TBC ภายใต้โปรเจกต์ Aluminium Loop ร่วมออกบูธงาน Green Coffee Shop

TBC ภายใต้โปรเจกต์ Aluminium Loop ร่วมออกบูธงาน Green Coffee Shop ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา...

Contact Us