Category Archives: CSR

พนักงาน TBC ทำกิจกรรมจิตอาสา “School Can Do…หนูทำได้!”

วันที่ 31 ส.ค. 66 ตัวแทนพนักงาน TBC ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนวัดลำบัว จ.สระบุรี โดยมีโรงเรียนหนองตะเข้และโรงเรียนวัดคลอง 5 เข้าร่วมด้วย ภายใต้ชื่อโครงการ “School Can...

TBC สนับสนุนกระป๋องออมสินและของขวัญสำหรับกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล อ.หนองแค จ.สระบุรี

TBC สนับสนุนกระป๋องออมสินและของขวัญสำหรับกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล อ.หนองแค จ.สระบุรี   วันที่ 11 มกราคม 2566 นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอหนองแค ได้มอบหมายให้ นายรังสรรณ์ ทีภูเวียง...

TBC มอบเงินทำบุญวัดหนองขนากและโรงพยาบาลสระบุรี

วันที่ 19 พ.ย. 65 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล ได้เดินทางมาวัดหนองขนาก จ.สระบุรี เพื่อมอบเงินทำบุญแก่วัดหนองขนากและเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสระบุรี โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองขนากรับมอบเงินทำบุญ 59,995 บาท และนายแพทย์ธำรงศักดิ์ คงมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรีเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคจำนวน...

CSR ปันสุข…เพื่อน้อง ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์)

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65 พนักงาน TBC ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์) โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การทาสีผนังอาคารเรียนและบริเวณรอบอาคารเรียน ทำความสะอาดห้องน้ำและทาสีห้องน้ำให้ใหม่ รวมถึงเปลี่ยนป้ายต่างๆ...

CSR ปันสุข… เพื่อน้อง ทาสี ตีเส้น ณ ร.ร. บ้านใหม่ทุ่งดินขอ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 พนักงาน TBC ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ ในกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานได้ช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเทปูนพื้นทางเข้าโรงเรียนที่ชำรุด ปูทางเดินระหว่างอาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียนและขอบฟุตบาทต่างๆ ตีเส้นขอบสนาม...

TBC สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จ.ระยอง

TBC เองได้สนับสนุนน้ำเปล่า 8,000 กระป๋อง และเครื่องดื่มกระป๋องอื่นๆ อีก 2,000 กระป๋อง รวมถึงจัดตั้งถังรับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วและเก็บกลับเข้าโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” เพื่อมูลนิธิขาเทียม ต่อไป โดยมีคุณกิติยา แสนทวีสุข...

TBC ร่วมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการ “คชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการคชสิทธิ์ร่วมแรง ร่วมใจ จัดการขยะครัวเรือนสู่ชุมชนปลอดขยะ”...

TBC ร่วมสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง ได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับครัวเรือนต้นแบบที่คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมอบถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนใน ต.บ้านลำ และ ต.หนองสรวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “บ้านลำร่วมใจจัดการขยะต้นทางสู่ชุมชนเข้มแข็ง” และโครงการ...

TBC ร่วมให้ความรู้ในโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 คณะกรรมการและเครือข่ายผู้นำโครงการกำจัดขยะ ต.หนองหมู ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย คุณอารยะ ชีสังวร นายกเทศบาลตำบลหนองหมู, คุณร่วม มโนน้อม หัวหน้าสาธารณสุข...

TBC ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

TBC ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 และร่วมแจกน้ำดื่มในกระป๋องอลูมิเนียมแก่ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา ณ...

Contact Us