Author Archives: Varun

TBC เปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือก

ต้นปี 2564 TBC มีแผนที่จะติดตั้ง แผง Solar cell ซึ่งในช่วงแรกนั้นค่าพลังงานจะอยู่ที่ 996,543 kW ซึ่งการติดตั้งจะเริ่มต้นในช่วงเดือนเมษายนศกนี้ ซึ่งผลของการติดตั้งพลังงานทางเลือกนี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 684 MWh ในปี...

โครงการวิ่งเพื่อแบ่งปันสานฝันน้อง

​​ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบอลบัวลอย จัดงานวิ่งมินิมาราธอน “เพื่อแบ่งปันสานฝันน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์หารายได้สบทบทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมการศึกษาของ โรงเรียนวัดบัวลอย บริษัทฯ ได้สนับสนุบงบประมาณในการจัดงานเป็นเงิน 80,000 บาท โดยสถานที่จัดกิจกรรม บริเวณวัดบัวลอย ตำบลบัวลอย...

บริษัท TBC ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 องค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

4 ธันวาคม 2563 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้ กิจกรรมภายในงาน มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น รวม 46 รางวัล ได้แก่...

ผนึกกำลังภาคเอกชนเพื่อยกระดับการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมแบบครบวงจร

​12-13 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ผนึกพันธมิตร บริษัท แองโกล เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเอซีเจ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ร่วมกับ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

15 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน...

โครงการช่วยเหลือชุมชนรอบโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

บริษัทฯ จัดโครงการ ” จิตอาสา ” โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ วัดสันติวิหาร ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค สระบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563...

โครงการตู้ปันสุข

​ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ สภ.หนองแค และคณะผู้บริหาร นิคมอุตสาหกรรม WHA จัดโครงการ “ตู้ปันสุข” โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานชุมชน...

โครงการช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

​ บริษัทฯ จัดโครงการ ” จิตอาสา ” โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่โรงพยาบาลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 และที่โรงพยาบาลสระบุรี...

Graphic Training: การอบรมกระบวนการเตรียมงานพิมพ์กระป๋องและฝาอลูมิเนียม

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด โดยคุณสาคร ชยาวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด ได้ให้การต้อนรับคณะลูกค้าเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงาน Graphic ในหัวข้อ การเตรียมงานพิมพ์กระป๋องและฝาอะลูมิเนียม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในกระบวนการเตรียมพิมพ์ และระบบการพิมพ์งานกระป๋องและฝาอะลูมิเนียม ซึ่งได้รับความสนใจ และให้การตอบรับเข้าร่วมอบรม...

กิจกรรม CSR “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด”

​แผนก Can Line และ QA บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” ด้วยการทาสีอาคารเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น เปลี่ยนประตูห้องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ ณ.โรงเรียนบ้านกกกว้าว อ.ตาคลี...

Contact Us