โครงการตู้ปันสุข

​ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ สภ.หนองแค และคณะผู้บริหาร นิคมอุตสาหกรรม WHA จัดโครงการ “ตู้ปันสุข” โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานชุมชน และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่มีผลกระทบ ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ หน้าตู้ที่พักสายตรวจนิคม WHA หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค สระบุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนสินค้าอุปโภค บริโภคในการจัดทำโครงการในครั้งนี้​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us