กิจกรรม CSR “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด”

​แผนก Can Line และ QA บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด” ด้วยการทาสีอาคารเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น เปลี่ยนประตูห้องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ ณ.โรงเรียนบ้านกกกว้าว อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us